TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

 

Hizmet/ürün alan ve sunanların beklentilerinin yerine getirilmesini temel olarak alan, çalışanların bilgilendirilmesini, yetkilendirilmesini ve takım çalışmalarıyla tüm süreçlerin sürekli iyileştirilmesini hedefleyen bir yönetim felsefesidir

 

“Toplam  Kalite; İnsanları Yönetmek Değil,  İnsanlarla Yönetmektir.”

 

TKY TEMEL İLKELERİ