PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

 

Proje Döngüsü Yönetimi; mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntem ve sistematik bütünüdür.

Proje Döngüsü Yönetimi’nin amacı, bir proje fikrinin ortaya çıkmasından, projenin tamamlanmasına kadar geçen süre içinde, yapılacakların kurgusunu oluşturmak ve bu kurguya özgü faaliyet ve bütçeleri hazırlamaktır.

roje Döngüsü Yönetimi, tüm Avrupa Birliği Hibe Programlarında kullanılan ve AB Komisyonu tarafından kabul edilen, proje yazma ve uygulama yöntemdir. Bu yöntem “Proje Döngüsü Yönetimi Eğitim Semineri” şeklinde verilmektedir.

 

EĞİTİM KONULARI

 

 PROJE HAZIRLIK DÖNEMİ

 PROJE YAZMA SÜRECİ ve PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

 PROJE YAZMA SÜRECİ ve PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

PROJE YAZMA SÜRECİ ve PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ve MANTIKSAL ÇERÇEVE

PROJEYİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

PROJEDE KULLANILACAK TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLARI

ONAYLANMIŞ ÖRNEK PROJENİN İNCELENMESİ

ATÖLYE ÇALIŞMASI – YENİ BİR PROJE YAZIMI VE PROJE FİKRİ BELİRLEME

ATÖLYE ÇALIŞMASI – YENİ PROJE KURGUSU OLUŞTURMA VE MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ