FİZİBİLİTE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

 

İş kurma sürecindeki diğer bir önemli adım önemli adım olan yapılabilirlik hazırlanma amacı ve nasıl kullanılacağı konusunun vurgulanması, yapılabilirlik raporunun içeriği ve hazırlanması ile ilgili temel bilgilerin Yatırımcı ve Girişimcilere verilmesidir.

 

EĞİTİM KONULARI

 

 FİZİBİLİTE RAPORU GENEL BİLGİSİ

FİZİBİLİTE RAPORLARININ YAPISI

 YATIRIM HAKKINDA BİLGİLER

SEKTÖR VE PAZAR ANALİZLERİ

 YATIRIM KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ

 YATIRIMIN MALİ ANALİZİ

 YATIRIMIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 MALİ DEĞERLENDİRME TABLOSUNUN HAZIRLANMASI

BİLGİ VE İSTATİSTİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE KAYNAKLAR

ÖRNEK FİZİBİLİTE RAPORU İNCELENMESİ

ÖRNEK FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI