SEKTÖREL DANIŞMANLIK

 

Her sektörde satın almalar, yerli/yabancı ortaklıklar, devir işlemleri, komple yeni yatırımlar, tevsi yatırımlar olmaktadır. Öncelikli ve stratejik sektörlerde yatırımcı bulma, ortaklıklar kurma, mevcut projelerin alım-satımı, finansal kaynak geliştirme, teknoloji getirme, konow-How anlaşmaları gibi alanlarda hizmet vermekteyiz. 

 

ENERJİ DANIŞMANLIĞI

 

Rüzgar Enerjisi Santrali (RES)

Enerji Bakanlığı tarafından Türkiye’nin rüzgar haritaları çıkarılmıştır. Bu çerçevede rüzgar enerjisi için yerli ve yabancı “YATIRIMCI” beklenmektedir. Bu alanda çok ciddi YATIRIM yapmak mümkündür.

Jeotermal Enerji Santrali (JES)

JES’de Türkiye, Dünya’da 2. Avrupa’da se 1. sıradadır ve 52 jeotermal sahası vardır. Toplam kapasitesi 31.500 MW’tır.

Termik Santral Kurulması (TES)

Kömürün gaza çevrilmesiyle elde edilecek yakıtlardan yola çıkarak, TES kurulması söz konusudur. Teknolojik yenilikler mevcuttur. 

Güneş Enerjisi Santrali (GES)

Güneş enerjisi yeni dönem çok ciddi fırsatlar doğurmuştur. Özellikle Akdeniz Bölgesi bu konuda önemli yatırım merkezidir.

Tehlikeli veya Katı Atık’tan Enerji Üretilmesi

Atık depolama, evsel veya tehlikeli atıklardan enerji üretimi dahil, çevre yatırımları da özel destek alan sektörlerdendir.

 

TARIM VE HAYVANCILIK

Dünyada ekolojik dengenin bozulmasıyla birlikte TARIM ve GIDA önemini artırdı. Türkiye tarımda atılıma geçmek için yeni tarım ve hayvancılık politikaları belirlemektedir. Dünyada gıda fiyatlarında yaşanan artış, herkesin gözünü bu sektöre çevirdi. Üretimin düşüklüğü ve tüketim artış talebi ülkeleri tarımda önemli noktaya getirdi. Türkiye Sanayi Üretiminin yanı sıra aynı zamanda önemli bir TARIM ÜLKESİ’dir.

 

TARIM VE HAYVANCILIK DANIŞMANLIĞI

 

SANAYİ

Sanayi üretimin ana iskeletidir. KOBİ düzeyindeki işletmelerden, dev sanayi tesislerine kadar geniş bir alanda sanayi üretimi, makine ve insan gücüne dayalı olarak, ülkelerin büyümelerinde etkindir.

 

SANAYİ DANIŞMANLIĞI

 

TURİZM

Türkiye her yıl giderek artan turist sayısı ile çekim merkezidir. Özellikle İstanbul'un kongre, kültür ve ticaret merkezi ilan edilmesiyle birlikte İstanbul’a ve tüm Türkiye’ye ciddi yatırım yapılmaktadır.

 

TURİZM DANIŞMANLIĞI

 

MADENCİLİK

Yeraltı kaynaklarının etkin kullanımı önemlidir. Özel sektör madencilik alanında ciddi ilerlemeler kaydetmiştir. Halen işletilmeyi bekleyen maden sahaları yatırımcıyı beklemektedir.

 

MADENCİLİK DANIŞMANLIĞI